Thursday, 6 October 2011

Ayat Larangan

Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan,usah atau tak usah sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu.
  • Jangan ambil harta orang.
  • Usah dikenang lagi kisah yang pahit.
  • Awak tak usah datang lagi ke pejabat.

Ayat tersebut dapat dilembutkan dengan menambahkan partikel –lah , seperti berikut :
  • Janganlah ambil harta orang.
  • Usahlah dikenang lagi kisah yang pahit.
  • Awak tak usahlah datang lagi ke pejabat.

Ada jenis ayat larangan lagi yang bersifat umum yang tidak menggunakan kata larangan dan tidak menerima partikel –lah.
  • Dilarang merokok.
  • Dilarang memancing

Ayat larangan dapat juga dilembutkan dengan menggunakan perkataan harap pada bahagian hadapannya :
  • Harap jangan merokok.
  • Harap jangan berludah.

No comments:

Post a Comment