Thursday, 6 October 2011

Ayat Permintaan

Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan,seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan seperti yang terdapat dalam contoh berikut :
  • Minta kamu semua bertenang.
  • Tolong tutup lampu sebelum kamu tidur.

Bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengerrtian yang negative sebagaimana yang terdapat dalam jenis ayat larangan.

Oleh sebab itu contoh ayat berikut tidak dianggap betul:
  •  Sila jangan merokok.
  •  Tolong jangan ambil.
  •  Minta jangan bermain dikawasan ini.

No comments:

Post a Comment