Wednesday, 5 October 2011

Jenis-Jenis Ayat (BM)

Bahasa Melayu mempunyai berbagai-bagai jenis ayat untuk menyatakan maksud yang sama.
Ciri-ciri ini menyebabkan bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa yang sentiasa hidup serta menarik. Jika hanya satu jenis ayat saja yang digunakan akan timbul rasa jemu pada pembaca.
Oleh sebab itu, sasterawan dan penulis yang baik selalu menggunakan jenis-jenis ayat yang lain, sesuai dengan keperluan.

Jenis-jenis ayat bahasa Melayu dapat digolongkan kepada empat ragam:

1. Ayat penyata:

  • Ayat transitif dan ayat intransitif
  • Ayat aktif dan ayat pasif
  • Ayat sungsang
  • Ayat nafi
  • Ayat inti dan ayat gabungan
2. Ayat perintah

3. Ayat tanya


4. Ayat seru

No comments:

Post a Comment