Thursday, 6 October 2011

Ayat Silaan

Ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila ata jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat seperti contoh berikut :
  • Sila serahkan borang permohonan tersebut ke pejabat.
  • Jemput masuk.

Ayat silaan juga untuk menjemput atau menyilakan orang melakukan sesuatu. Ayat-ayat ini menggunakan kata perintah seperti jemput dan sila.
Partikel -lah juga boleh digunakan untuk melembutkan ayat.

  • Silalah duduk.
  • Silalah jawap surat ini sekarang

No comments:

Post a Comment